Przejdź do treści
Главная страница » REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN STUDIA FOTOGRAFICZNEGO “INSTA-DOM.PL”
§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „ Insta-Dom.PL ” jest firma Galitsyna Art Group Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Niepodległości 19 lok. 14 , w Warszawie (02-653), numer NIP: 5213670299, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
 2. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
 3. Studio może być wynajmowane również do innych celów takich jak: eventy, warsztaty, imprezy okolicznościowe, czy spotkania.

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z pełnym wyposażeniem studyjnym – sprzęt fotograficzny oraz aranżacja meblowa.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
 3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, fotograf, itp.).
 4. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne. W przeciwnym razie Wynajmujący nalicza opłatę za sprzątnie studia w wysokości od 150 do 450 pln. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania (zmycie podłogi, wytarcie kurzu, wyniesienie śmieci, itp.; nie obejmuje przestawiania mebli) studia od 50 zł netto.
 5. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz przestawiania, przenoszenia kominka oraz pianina w studio. W okresie świątecznym (od 01.11 do 31.12) również zakaz ściągania lampek (kurtyna) powieszonych na ścianach w studio oraz lampek choinkowych.
 6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, fotograf, itp.)
 7. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, piór, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia od 150zł + VAT za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

§3

 1. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, zarówno wyrobów tytoniowych, jak i papierosów elektronicznych.
 2. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
 5. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
 6. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

  §4
  1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi. uzgodnieniami. 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto, wystawiamy faktury VAT.
  3. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
  4. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami. 5. W przypadku rezerwacji powyżej 5 godzin odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu należy dokonać 96h przed planowaną datą wynajmu.
  6. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, a koszty kolejnych zmian terminu ustalane będą indywidualnie.
 7. Brak terminowej wpłaty opłaty za fakturę za wynajem studia spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie płatności.
 8. Administrator nie ma obowiązku informować o zbliżającym się końcu czasu rezerwacji. Każda kolejna godzina naliczana jest po 10 minutach nieopuszczenia studia.

§5

 1. Każda rezerwacja studia musi być potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową. W przeciwnym wypadku taka rezerwacja będzie nieważna.
 2. Rezerwacje są przyjmowane z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
 4. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
 5. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.
 6. Usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studio, należy potwierdzić dokonując wpłaty całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe w terminie 24h od momentu dokonania rezerwacji, a w wyjątkowych wypadkach gotówką w studio przed terminem najmu (lub jak to zostało uzgodnione w korespondencji).
 7. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studia.
 8. Koszty najmu studia:
  a) 170zł netto – godzina najmu (60 minut)
  b) 2h – minimalny czas najmu studia na cele sesji zdjęciowej
  c) 3h – minimalny czas najmu studia na cele eventu i warsztatów
  d) w godzinach od 20 wieczorem do 8 rano cena za godzinę to 200 zł netto
  e) jeśli w studio jest więcej niż dwóch fotografów wtedy za każdego kolejnego fotografa doliczany jest koszt 50 zł netto. ( Nie dotyczy rezerwacji przy wynajmie na min. 5 godzin )
  8. Opłaty dodatkowe ponoszone przez najemcę w przypadku rozszerzenia oferty podstawowej najmu:
  a) 50zł netto – opłata za 1 metr zużytego tła kartonowego
  b) 150zł netto – cena za sprzątanie w przypadku wykorzystania na sesji sztucznego śniegu, confetti, piór itd.
  c) od 150zł netto – cena za sprzątanie w przypadku nie uprzątnięcia przez najemcę studia do stanu sprzed czasu najmu.
  d) 50 zł netto – napełnienie wanny wodą.
 9. Rezerwacji studia można dokonać:
  1. telefonicznie: + 48 535 455 603
  2. mailowo: studio@insta-dom.pl
  3. poprzez formularz rezerwacji na stronie https://insta-dom.pl/rezerwacja/
  4. za pośrednictwem profilu studia na portalu społecznościowym Facebook
  5. za pośrednictwem profilu studia na fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram.
 10. Studio zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rezerwacji lub konieczności jej odwołania w przypadkach nagłych lub niezależnych od Studia.
  Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego INSTA-DOM.PL ” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.

+48 535 455 603

studio@insta-dom.pl

 

Polityka Prywatności

 

Warszawa 02-653
al. Niepodległości 19 lok. 14


Instagram


Facebook

ZADZWOŃ DO NAS